01

Federatie van Musea in Limburg

De Federatie van Musea in Limburg (FML) is een overlegplatform en een belangenorganisatie, die bijeenkomsten en studiedagen organiseert voor musea in Limburg. De Federatie is tevens een klankbord voor het Huis voor de Kunsten Limburg.

De FML is een middel om doelstellingen op museaal gebied te realiseren. De federatie, met meer dan 50 aangesloten musea, functioneert als platform voor samenspraak, onderlinge contacten en belangenbehartiging. Zo kan in belangrijke mate bijgedragen worden aan het scheppen van goede randvoorwaarden voor verdere museale ontwikkelingen in de provincie Limburg.

02

Kennis.

FML zorgt voor kwaliteitsbevordering van haar leden door het delen advies & kennis, in de gebieden:
03

Aangesloten Organisaties.

50

Deelnemende organisaties
aan FML per januari 2019

183

Tijdelijke, wisselende exposities in Limburg in 2019

777.000

Bezoekers per jaar aan Limburgse musea in 2019.

04

Wat wil FML bereiken?

De Museumvereniging streeft naar een positief imago van musea,
een hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek middels:
1

Samenwerking

 • Het stimuleren van de onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden.
 • Actief lobbybeleid gericht op het regionale cultuur profiel.
 • Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingen.
 • Bevorderen inclusie.
 • Stimuleren vrijwilligersbeleid.
 • Bevorderen van collectieve activiteiten,  inkoop & promotie.
2

Deskundigheidsbevordering

 • Het uitwisselen van ervaringen en actualiteiten.
 • Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen.
 • Het ondernemen van activiteiten gericht op verbetering van de kwaliteit van het beheer/ de exploitatie van de musea.
 • Verbinding kennis en expertise
3

Zichtbaarheid museaal bezit & erfgoed

 • Het stimuleren van museumbezoek in het algemeen
 • Het stimuleren van museumbezoek voor bepaalde doel/publieksgroepen
 • Het bevorderen van educatieve activiteiten
06

Leden aan het woord.

De FML streeft naar een positief imago van musea, een hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek.

Federatie van Musea in Limburg
07

Wordt lid!

Sluit je aan bij een netwerk van ruim 50 musea in Limburg en maak gebruik van elkaars expertise!
08

Limburgse Musea in het nieuws.

Continium: nieuwe handout open depot

FML-lid Continium heeft vanaf vandaag een nieuwe handout voor haar open depot, de Hall of Fame. Het boekje telt 68 pagina’s en is bedoeld als leidraad bij een rondwandeling langs de honderden objecten in dit open depot.

Nieuws december 2020
Ga (en blijf) in gesprek met je gemeente! Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk geld voor hun lokale culturele infrastructuur. Zij krijgen geld voor 2020 én voor het aankomende jaar: 2021. Let op! Dit geld…
Limburgse musea in beeld
Elk jaar voert het Huis voor de Kunsten Limburg een onderzoek uit onder de musea die op haar netvlies staan. De opbrengst van deze vragenlijst is bedoeld als aanvulling op de jaarlijkse Museumcijfers van…

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Mede mogelijk gemaakt door: